Visie


Onze bedrijfsnaam is afgeleid van het woord ‘autarky’, dat op zijn beurt weer terug te voeren is op het klassieke Griekse woord αύτάρκεια, dat zelfvoorziening betekend. We zien een toekomst voor ons waarin individuen, huishoudens, bedrijven en gemeenschappen vreedzaam en in harmonie met hun omgeving gedijen. Zelfvoorziening op energiegebied is daarin essentieel.

Autarco is het toonaangevende merk van complete hoogwaardige zonnestroom oplossingen waarmee consumenten over de hele wereld stappen kunnen zetten richting zelfvoorziening.

Roel van den Berg
Oprichter & CEO

Het is onze missie om het zo eenvoudig en risicoloos mogelijk te maken voor installateurs en eigenaren van zonnestroomsystemen.


Waarden


Bij Autarco focussen we op drie essentiële waarden die voortkomen uit onze visie en missie en die terugkomen in alles wat we doen:

Eenvoud


Onze propositie maakt zonnestroom zo risicoloos een gemakkelijk te begrijpen als mogelijk. Dingen eenvoudig houden is de sleutel tot succes.


Zekerheid


Het managen van risico's en het bieden van zekerheid is de kern van onze propositie. We zullen daar nooit concessies aan doen.


Betrokkenheid


Autarco blijft stakeholder in de prestaties van uw investering en een langdurige betrokken samenwerking met uw installateur is dus belangrijk.


Lees het verhaal achter Autarco.


Omhoog die lat!


We zijn zeer actieve leden van zowel de Nederlandse als Europese solar brancheverenigingen om de industrie naar een hoger niveau te brengen en bij te dragen tot de volwassenheid van de sector als geheel.

Want to offer real value?Become an Authorized Dealer.

Join us today! As an Autarco partner you also benefit from attractive services and extensive marketing support.

Join us now!